Reflect

grundades 2001 och genomför över
150 000 intervjuer om året.

Vi är experter på marknadsundersökningar och vi brinner för att lösa marknadsproblem.

Varför finns Reflect?

Många undersökningskunder är missnöjda för att undersökningarna genererar mycket data, men få användbara insikter.

Undersökningsbranschen har rört sig bort från expertis och rådgivning, och säljer istället self-service eller rigida, färdigpacketerade produkter.

Reflect är undersökningsexperten som brinner för att lösa just ditt marknadsproblem. Vi hjälper dig att ta fram exakt den information du behöver genom analys av befintlig data och behovsanpassade marknadsundersökningar.

Vi ägnar inte tid och pengar på att ta reda på saker som du inte har nytta av. 

Vad kan vi göra för dig?

 • Varumärkestracking
 • Konceptutveckling och tester
 • Prisoptimering
 • Sortimentsoptimering
 • Produktutveckling och tjänsteutformning
 • Segmentering och målgruppsoptimering
 • Kundupplevelser och NPS
 • Medarbetarstudier och eNPS
 • Auditing och mystery shopping
 • Reklamtester och effektmätningar
 • Rekrytering till egna paneler eller fokusgrupper
 • Undersökningar mot företag (B2B)
 • Helt skräddarsydda lösningar för att lösa just dina problem

Reflect Företagsutveckling erbjuder samtliga typer av marknadsundersökningar och erbjuder hjälp under hela processen med:

 • Problemformulering
 • Val av målgrupp och metod
 • Konstruktion av frågeformulär
 • Datainsamling och kvalitetskontroll
 • Analys och rapportering
 • Presentationer och workshops

Spännande insikter

Reflect genomför ständigt nya spännande undersökningar inom vitt skilda områden. I en kartläggning av Stockholmarnas shoppingbeteenden frågade vi 1 366 slumpmässigt utvalda personer vilken eller vilka typer av mat de föredrar att äta när de äter ute på restaurang. Resultaten framgår av grafen nedan.

En banal analys är att ”japanskt” är det vanligaste svaret, vilket förvisso är sant. En mer nyanserad analys är att åsikterna går kraftigt isär (inget alternativ har över 50%), att de flesta gillar flera olika typer av mat (de svarande nämner i snitt 3-4 matsorter) och att det finns tydliga skillnader mellan kvinnors och mäns preferenser. Män tycks också uppge fler alternativ än kvinnor.

Som kund har du kontakt med:

Martin Johansson
VD

Statistiker och lärare

Tidigare analyschef Svenska Spel och lärare samt
25+ års erfarenhet av researchbranschen

Mobil: 0761 – 42 47 79
Mail: martin.johansson@reflect.se

Fredrik Clementz
Affärsutvecklare

Grundare och föreläsare

Spetskompetens inom retail och kundupplevelse med
25+ års erfarenhet av researchbranschen

Mobil: 0709 – 99 52 36
Mail: fredrik.clementz@reflect.se