Vad är Reflect?

Reflect Företagsutveckling är det snabba och flexibla undersökningsföretaget som med bred metodkompetens och behovsanpassade lösningar löser just dina problem.

Handel

Vi bistår marknad, försäljning och sortiment med punktinsatser för att främja ökad lönsamhet. Vi erbjuder lösningar för optimering av enskilda varor till helhetslösningar för handeln.

Företag

Vi hjälper företag att utveckla sina affärsmodeller för ökad lönsamhet. Vi är specialister på prisfrågor, portföljhantering,  produkt- och tjänstepaketering samt kundrelationer.

Marknadsanalys

Vår verksamhet är analysintensiv och vi erbjuder rena analystjänster för alla sorters data. Ex: kundklubbsdata, försäljningsdata, marknadsundersökningar, Omvärldsdata mm.